• Facebook Social Icon

© 2016

Kartor över bansträckning

Nedan finns klickbara länkar till respektive sträcka. Banorna kommer vara uppmärkta med vitmålade pilar i asfalten dagen för motionsloppet. 

Notera att första och sista kilometerna inne i Ystad inte helt överensstämmer med kartbilden. Dessa går på cykelväg. 

Ride with GPS 30 km

Tre Slott 40 km

 

Ride with GPS 40 km

Tre Slott 63 km

 

Ride with GPS 63 km

Tre Slott 104 km

 

Ride with GPS 104 km