top of page

Information

För att få tillgång till Bike Parken har vi infört ett kodsystem som ger dig möjlighet att besöka banan precis när du önskar! Detta förutsätter medlemskap i klubben då du också kommer få tillgång till egen kodaccess. Då koden är personlig är det viktigt att vara noga vid passering av grinden, du låser upp och låser igen efter dig. Även om ni är flera som ska in på banan är det viktigt att var och en låser upp och låser igen efter sig. Detta är i all välmening då det ur säkerhetssynpunkt är av betydelse för oss att veta vem som är på banan samt för underhållsarbetets skull. Läs igenom regelverket i pdf-filen till höger för att veta vad som gäller för banan. 

 

Då säkerheten är det absolut viktigaste för oss är det hjälmkrav på banan. För dirtcykling rekommenderas att ni använder fullskaligt skydd med fullfacehjälm och ryggplatta. 

Parken ur drönarperspektiv. Foto: Fredrik Erlandsson

bottom of page